logo

mgr inż. Robert Ślemp - geodeta uprawniony i rzeczoznawca majątkowy

Robert Ślemp - ur. 16 grudnia 1976 r. w Zakopanem. Obecnie mieszka w Łopusznej koło Nowego Targu. Po złożeniu matury w 1995 r.,
w I LO im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu, rozpoczął studia na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, na kierunku Geodezja i Kartografia. Po uzyskaniu tytułu inżyniera geodety, rozpoczął w 1999 r. studia magisterskie w zakresie Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami. W 2000 r. otrzymał tytuł magistra inżyniera geodety i został zatrudniony na stanowisku podinspektora w Starostwie Powiatowym
w Nowym Targu, w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami. W międzyczasie rozpoczął studia podyplomowe z wyceny nieruchomości. W 2002 r. po złożeniu egzaminu państwowego w Warszawie uzyskał uprawnienia zawodowe
w szacowaniu nieruchomości nr 3846 i założył biuro geodezji i wyceny nieruchomości. W 2005 r. po złożeniu egzaminu państwowego w Warszawie otrzymał uprawnienia zawodowe z geodezji nr 19221 z zakresu I i II. W latach 2003 - 2008 r. kierował Biurem Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Nowym Targu.
Robert Ślemp jest członkiem Stowarzyszenia Geodetów Polskich oraz Małopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Krakowie.

Usługi

O nas

Linki

O stronie