logo

mgr inż. Edward Ślemp - geodeta uprawniony

Edward Ślemp - ur. 28 września 1946 r. w Dylągówce k/Rzeszowa. Po złożeniu matury w 1963 r. w LO w Tyczynie, rozpoczął studia w Wyższej Szkole Rolniczej w Krakowie, na Wydziale Geodezji i Kartografii. Po uzyskaniu w 1968 r. tytuł magistra inżyniera geodety rozpoczął pracę w WBGiTR w Krakowie, a następnie w OPGK Kraków w Zakładzie Terenowym w Nowym Targu. W 1985 założył biuro usług geodezyjnych. Ewdard Ślemp jest członkiem Stowarzyszenia Geodetów Polskich.

Usługi

O nas

Linki

O stronie