logo

mgr inż. Aneta Ślemp - geodeta uprawniony i pośrednik w obrocie nieruchomościami

Aneta Ślemp - ur. 9 lutego 1977 r. w Sandomierzu. Po złożeniu matury w 1995 r. w I LO w Sandomierzu, rozpoczęła studia na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, na kierunku Geodezja i Kartografia. Po uzyskaniu w 1999 r. tytuł inżyniera geodety, kontynuowała studia w zakresie Geodezji Inżynieryjno-Przemysłowej. W 2000 r. otrzymała tytuł magistra inżyniera geodety. W tym samym roku rozpoczęła pracę na stanowisku inspektora w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nowym Targu. W międzyczasie kontynuowała studia podyplomowe z pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. W 2001 r. po złożeniu egzaminu państwowego w Krakowie uzyskała licencję zawodową pośrednika w obrocie nieruchomościami nr 3284. W 2002 r. założyła biuro geodezji i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. W 2005 r. otrzymała uprawnienia zawodowe z geodezji nr 19221 z zakresu I i II. Od 2006 r. jest z-cą Kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nowym Targu. Aneta Ślemp jest członkiem Stowarzyszenia Geodetów Polskich.

Usługi

O nas

Linki

O stronie